O Firmie

Omega Finance jest spółką holdingową z kapitałem prywatnym i siedzibą w Warszawie, która definiuje Grupę Omega. Spółka dostarcza usługi finansowe dla Grupy. Firmy zajmujące się technologiami informatycznymi i telekomunikacyjnymi są przez nas nabywane i następnie rozwijane w duchu uczciwości, doskonałości, synergii i innowacji. Powołana przez nas Fundacja wykorzystuje nasze umiejętności i pasję, aby pomóc dzieciom w jak najlepszy sposób wykorzystać ich predyspozycje. Osiągamy wzrosty w dobrej kondycji finansowej. Zależy nam na pozyskaniu nowych Partnerów, produktów, przedsięwzięć i liderów do naszej „rodziny”. Możesz odwiedzić nasze firmy korzystając z poniższych linków. Jeżeli jesteś zainteresowany to skontaktuj się z nami.

Kontakt

OMEGA FINANCE Sp. z o. o.Al. Krakowska 61A05-090 Sękocin NowyTel. +48 22 370 16 00Fax. +48 22 370 16 16NIP: 701-012-87-97Regon: 141449788 Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000309060, kapitał zakładowy 300.000,00 zł. wpłacony w całości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w powyższym formularzu kontaktowym przez Omega Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Sękocinie Nowym, Al. Krakowska 61A, 05-090 Sękocin Nowy, w celu obsługi zapytań.
Klauzula informacyjna
Administratorem Twoich danych osobowych jest Omega Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Sękocinie Nowym… Więcej
×

Klauzula informacyjna

Administratorem Twoich danych osobowych jest Omega Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Sękocinie Nowym, Al. Krakowska 61A, 05-090 Sękocin Nowy.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), „RODO”.
Masz prawo żądać od administratora realizacji praw przysługujących Ci zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym prawa dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, prawa do ograniczenia przetwarzania danych a także prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W oparciu o Twoje dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu ich przetwarzania.
Zgodę można w każdej chwili wycofać, poprawić lub zmienić. Wycofanie zgody nie będzie miało skutków w stosunku do danych przetwarzanych przed jej wycofaniem.

Al. Krakowska 61A, 05-090 Sękocin Nowy