About company

Omega Finance is the private equity and holding company for the Omega Group with our headquarters in Warsaw. It provides financial services for Omega Group. Our information and communications technology businesses are acquired and developed for integrity, excellence, synergy and innovation. Our Foundation delivers our skills and adds passion to help kids become the best they can be.  We achieve growth with financial strength. We are eager to bring new partners, products, businesses and leaders into our “family”.   You can take a tour of our businesses using the links below.  If you are interested, please contact us.

Contact

OMEGA FINANCE Sp. z o. o.Al. Jerozolimskie 9800-807 WarszawaTel. +48 22 370 16 00Fax. +48 22 370 16 16NIP: 701-012-87-97Regon: 141449788 Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000309060, kapitał zakładowy 300.000,00 zł. wpłacony w całości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w powyższym formularzu kontaktowym przez Omega Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, w celu obsługi zapytań.
Klauzula informacyjna
Administratorem Twoich danych osobowych jest Omega Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie… Więcej
×

Klauzula informacyjna

Administratorem Twoich danych osobowych jest Omega Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), „RODO”.
Masz prawo żądać od administratora realizacji praw przysługujących Ci zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym prawa dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, prawa do ograniczenia przetwarzania danych a także prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W oparciu o Twoje dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu ich przetwarzania.
Zgodę można w każdej chwili wycofać, poprawić lub zmienić. Wycofanie zgody nie będzie miało skutków w stosunku do danych przetwarzanych przed jej wycofaniem.

Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa