O Firmie

Omega Finance jest spółką z kapitałem prywatnym, która dostarcza usługi finansowe dla Grupy Omega. Nasza działalność w ramach technologii informatycznych i telekomunikacyjnych jest rozwijana w duchu uczciwości, doskonałości, synergii i innowacji. Powołana przez nas Fundacja wykorzystuje nasze umiejętności i pasję, aby pomóc dzieciom w jak najlepszy sposób wykorzystać ich predyspozycje. Jesteśmy w dobrej kondycji finansowej, co pozwala nam się rozwijać. Zależy nam na pozyskaniu nowych partnerów, produktów oraz przedsięwzięć. Możesz odwiedzić strony internetowe firm z naszej Grupy korzystając z poniższych linków. Jeżeli jesteś zainteresowany to skontaktuj się z nami.

Kontakt

OMEGA FINANCE Sp. z o. o.
Al. Krakowska 61A
05-090 Sękocin Nowy
Tel. +48 22 370 16 00
Fax. +48 22 370 16 16
Email: kontakt@omega-finance.eu
NIP: 701-012-87-97
Regon: 141449788

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000309060, kapitał zakładowy 300.000,00 zł. wpłacony w całości